Działamy w ramach kooperacji dwóch firm turystycznych – Polskiej i Meksykańskiej, aby zapewnić najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo turystów odwiedzających Meksyk.

Spełniamy wszystkie wymagania niezbędne do organizowania imprez turystycznych na świecie i sprzedaży ich na terytorium Polski. Posiadamy wymagane gwarancje i wpis do rejestru organizatorów turystyki.

QBEK STUDIO Jakub Cegielski, ul. Globusowa 25/9, 02-436 Warszawa, NIP: 532 190 52 79, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem „1724”. Posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową na kwotę 397.413 zł.